- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Isabell Gundersen - Media Vennesla

På denne siden vil du finne informasjon som er viktig med hensyn på eksamen ved Vennesla videregående skole. På høyre side vil du finne lenker til reglementer og klageskjema. Generelt gjelder en klagefrist på 10 dager.

Avgangselever (VG3) som trenger rask avgjørelse av klage må klage så fort som mulig. På skriftlig eksamen betyr dette inne mandag 24. juni kl.12.

VED KLAGE PÅ KARAKTERER ELLER ORDEN/ATFERD (gjelder skoleåret 2018/19)

Hvis du skal klage på manglende vurdering (IV i fag ), ordenskarakter eller karakteren på en muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen, så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema 2019 – elev"

Hvis du skal klage på karakteren på skriftlig eksamen så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema_skriftlig_eksamen" og som leveres til skolens resepsjon.

Husk klagefristen på 10 dager, men at fristen er kortere hvis du skal være med på hurtigklagen, siste frist 24/6 kl. 12.00

 

 

Det er Ruth E. Ropstad som har hovedansvaret for eksamensavviklingen ved skolen, og hun er også den som du kan kontakte dersom du lurer på noe som anngår eksamen.

Tlf: 38 15 24 05 - 911 74 100

Mail: ruro1@vaf.no

.