- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Isabell Gundersen - Media Vennesla

På denne siden vil du finne informasjon som er viktig med hensyn på eksamen ved Vennesla videregående skole. På høyre side vil du finne lenker til reglementer og klageskjema. Generelt gjelder en klagefrist på 10 dager.

Avgangselever (VG3) som trenger rask avgjørelse av klage må klage så fort som mulig. På skriftlig eksamen betyr dette inne mandag 24. juni kl.12.

Plan for offentliggjøring av karakterer i Skolearena
Klagefrist - standpunkt - orden/adferd og manglende vurdering
       
  OFFENTLIGGJØRING Klagefrist  
Klasse I SKOLEARENA 10 dager  
2SSA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
2TPA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
       
2STA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
2STB FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
1STA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
1STB FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
1MEA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
2MEA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
2SSC FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
2SSD FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
       
2HOB FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
3HOA FREDAG 7/6 KL. 09.00 17.jun  
       
3STA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
3STB FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
3STC FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
3MEA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1TPA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1TPB FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1ELA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1SSA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1HOA FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1HOB FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
1HOC FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  
AT FREDAG 14/6 KL. 09.00 24.jun  

VED KLAGE PÅ KARAKTERER ELLER ORDEN/ATFERD

Hvis du skal klage på manglende vurdering (IV i fag ), ordenskarakter eller karakteren på en muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen, så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema 2019 – elev"

Hvis du skal klage på karakteren på skriftlig eksamen så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema_skriftlig_eksamen" og som leveres til skolens resepsjon.

Husk klagefristen på 10 dager, men at fristen er kortere hvis du skal være med på hurtigklagen, siste frist 24/6 kl. 12.00

 

 

  

Det er Ruth E. Ropstad som har hovedansvaret for eksamensavviklingen ved skolen, og hun er også den som du kan kontakte dersom du lurer på noe som anngår eksamen.

Tlf: 38 15 24 05 - 911 74 100

Mail: ruro1@vaf.no

.