- Trivsel, kunnskap og mangfold
Foto: Isabell Gundersen - Media Vennesla

På denne siden vil du finne informasjon som er viktig med hensyn på eksamen ved Vennesla videregående skole. På høyre side vil du finne lenker til reglementer og klageskjema.

VED KLAGE PÅ KARAKTERER ELLER ORDEN/ATFERD

Hvis du skal klage på manglende vurdering (IV i fag ), ordenskarakter eller karakteren på en muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen, så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema 2018 – elev"

Hvis du skal klage på karakteren på skriftlig eksamen så skal du bruke det skjemaet som heter "Klageskjema_skriftlig_eksamen".

Husk klagefristen på 10 dager, men at fristen er kortere hvis du skal være med på hurtigklagen.

Klageskjemaer for 2018 vil bli lagt ut når skolen får disse fra Fylkeskommunen.

 

KLAGEFRISTER 2018

TRINN

Type karakter

Offentliggjøres i skolearena

Klagefrist

VG3 ST OG MK, 2TPA OG 2SSA

STANDPUNKT

01.06.KL. 09.00

11. JUNI

VG2 ØVRIGE KLASSER, 1TPB

STANDPUNKT

08.06.KL. 09.00

18. JUNI

VG1 ØVRIGE KLASSER, 1AT

STANDPUNKT

 15.06.KL. 09.00

 

25. JUNI

VG1-VG3

SKRIFTLIG EKSAMEN

21/6 KL.09.00

01. JULI

VG1-VG3

MUNTLIG, MP ELLER P EKSAMEN

OFFENTLIGGJØRES ETTER EKSAMEN

10 DAGER

 

  

For skoleåret 2017/18 er det Ruth E. Ropstad som har hovedansvaret for eksamensavviklingen ved skolen, og hun er også den som du kan kontakte dersom du lurer på noe som anngår eksamen.

Tlf: 38 15 24 05 - 911 74 100

Avdelingsleder Dag Svendsen er medansvarlig for avvikling av eksamen for yrkesfag.