- Trivsel, kunnskap og mangfold

Nettressurser som vil være tilgjengelige for elever i Vest-Agder under skriftlig eksamen

Tilgjengelige nettressurser til eksamen i 2019/2020
Til orientering:

Ved å gå inn på nettside: www.eksamen.vaf.no og velge fanen "oppslagsverk" finner man hvilke nettressurser som vil være tilgjengelige under eksamen.

av Hårtveit, Gustav, publisert 18. november 2015 | Skriv ut siden