- Trivsel, kunnskap og mangfold

Nettressurser som vil være tilgjengelige for elever i Vest-Agder under skriftlig eksamen

Tilgjengelige nettressurser til eksamen i 2018
Til orientering:
Sidene i listene driftes av eksterne leverandører. Det kan derfor ikke garanteres "oppetid" eller kapasitet på nettstedene.
Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.
1) Et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt over hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelig for lokalt skriftlig eksamen.
Nettressurs Nettadresse
Allkunne
allkunne.no/
Bioteknologirådet
bioteknologiradet.no/
Brønnøysundregisteret
brreg.no/
FN - Globalis
fn.no/
LEXIN- ordbøker
lexin.udir.no/
Lovdata
eksamen.lovdata.no/
NDLA – digitale nettressurser
ndla.no
Norges bank
norges-bank.no/
Norsksidene
norsksidene.no/web/
Norsk utenrikspolitisk institutt
nupi.no/
Psykologi tidsskrift
psykologtidsskriftet.no/
Regjeringen
http://regjeringen.no/no/id4/
Ressurser for bl.a. HTML og Javascript
http://w3schools.com/
Språkrådets ordbøker
sprakradet.no/
Store norske leksikon
snl.no/
Skriveverktøy
writing-tool.app.fagbokforlaget.no/#/
Statistisk sentralbyrå
ssb.no/
Stortinget
stortinget.no Samiske og finske ressurser Nettressurs Nettadresse Ordbok – Sørsamisk baakoeh.oahpa.no/ Læringsstier -Sørsamisk kuvsje.oahpa.no/ Nordsamisk ordbok sanit.oahpa.no/ Finsk ordbok kielitoimistonsanakirja.fi/?motportal=80 Finsk ordbok ilmainensanakirja.fi/ Finsk ordbok sanakirja.org/
2) Et sett nettressurser knyttet til lokalt gitt skriftlig eksamen i Vigo IKS/landssamarbeidet, og til sentralt gitt eksamen med lokal sensur for de forskjellige utdanningsprogrammene.

 

Yrkesfaglige utdanningsprogram
Bygg og anleggsteknikk
Design og håndverk/medieproduksjon
Elektrofag Nettressurs Nettadresse
BaneNors nettsider
banenor.no/
Helse og oppvekst Nettressurs Nettadresse
Helsedirektoratet
helsedirektoratet.no/
Norsk helseinformatikk
nhi.no
Felleskatalogen
felleskatalogen.no
Naturbruk
Restaurant- og matfag
Service og samferdsel
Teknikk og industriell produksjon Nettressurs Nettadresse Sjøfartsdirektoratet sjofartsdir.no/
Studieforberedende utdanningsprogram
Musikk, dans og drama Nettressurs Nettadresse Nasjonalbiblioteket nb.no/ Medier og kommunikasjon Nettressurs Nettadresse Norsk presseforbund presse.no
3) Ett sett med fylkessentrale, lisensbaserte nettressurser
(Fylles inn av hvert enkelt fylke – Ordnett og A-tekst er eksempler)
Nettbaserte læremidler og lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skoler ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

av Hårtveit, Gustav, publisert 18. november 2015 | Skriv ut siden