- Trivsel, kunnskap og mangfold

Eksamensplan for fag som er relevante for elever ved Vennesla Videregående skole

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Tirsdag 22. mai. MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. MAT1015 Matematikk 2P 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. REA3005 Fysikk 2 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. REA3022 Matematikk R1 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. REA3026 Matematikk S1 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. SAM3033 Økonomistyring Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 22. mai. SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelsesdag Elever/privatister
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Onsdag 23. mai. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. MAT1013 Matematikk 1T 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. REA3002 Biologi 2 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. SAM3033 Økonomistyring 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 23. mai. SAM3035 Økonomi og ledelse 5t eksamen Elever/privatister
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Torsdag 24. mai. NOR1212 Norsk sidemål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 24. mai. NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 24. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig Forberedelsesdag Elever
Torsdag 24. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig Forberedelsesdag Elever
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Fredag 25. mai. NOR1049 Norsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 25. mai. NOR1211 Norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 25. mai. NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 25. mai. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig 5t eksamen Elever
Fredag 25. mai. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig 5t eksamen Elever
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Mandag 28. mai. FSP5020 Fransk I 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 28. mai. FSP5092 Spansk I 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 28. mai. FSP5119 Tysk I 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 28. mai. REA3024 Matematikk R2 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 28. mai. REA3028 Matematikk S2 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 28. mai. SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag Elever/privatister
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Tirsdag 29. mai. FSP5023 Fransk II 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 29. mai. FSP5026 Fransk I+II 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 29. mai. FSP5095 Spansk II 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 29. mai. FSP5122 Tysk II 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 29. mai. FSP5125 Tysk I+II 5t eksamen Elever/privatister
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Onsdag 30. mai. PSP5017 Fransk nivå III 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 30. mai. PSP5071 Tysk nivå III 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 30. mai. SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 30. mai. MAT1001 Matematikk 1P-Y 4t eksamen Elever/Privatister
Onsdag 30. mai. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen Elev/privatist
Torsdag 31. mai. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 31. mai. SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 31. mai. SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 31. mai. NOR1045 Norsk som andrespråk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram, skriftlig 4t eksamen Elever/Privatister
Torsdag 31. mai. NOR1408 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen Elever
Torsdag 31. mai. NOR1206 Norsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram 4t eksamen Elever/Privatister
           

av Hårtveit, Gustav, publisert 12. mars 2018 | Skriv ut siden