- Trivsel, kunnskap og mangfold

Innhold  for skoleåret 2018/19 kommer

 

 

På denne siden finner du viktig informasjon omkring  tidspunkter for eksamener ved Vennesla vgs for våren 2018. Ved å klikke på lenkene under vil du komme direkte til den aktuelle informasjonen.

  

Linker til undersidene her :

Link 1: Info om skriftlige eksamensdager våren 2018: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/eksamen-vgo/eksamensplan/eksamensplan-v18-vgo-05.02.18.pdf

 

Link 2: NETTRESSURSET TIL EKSAMEN VÅREN 2018:

http://vigoiks.no/content/download/4451/29337/file/Nettressursliste%202018.pd

 

 Info om eksamensdager høsten 2018:

https://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/eksamen-vgo/eksamensplan/eksamensplan_h18_vgo_05.02.18.pdf

Info om eksamensdager våren 2019:

*Offentliggjøring av trekk skriftlige eksamener : 14.05.19

*Eksamensperiode: 20.05.19-07.06.19

*Fellessensur: 18-19. juni 2019

* Muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen i trekkfag, alle trinn: 14/6, 17/6, 18/6, 19/6 og 20/6

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 3. juni 2015 | Skriv ut siden

 

 

Tidsplan privatister 14-06-18 APO3004