- Trivsel, kunnskap og mangfold

Nettressurser som vil være tilgjengelige for elever i Vest-Agder under skriftlig eksamen

 

Nettressurser som vil være tilgjengelige for elever i Vest-Agder under skriftlig eksamen

Oppslagsverk

- www.snl.no (Store Norske Leksikon)

- www.wikipedia.org (Wikipedia, alle språk)

- http://www.nob-ordbok.uio.no (Bokmålsordboka og nynorskordboka fra Språkrådet/UiO)

- https://sml.snl.no/ (Store Medisinske Leksikon)

- www.dinordbok.com (Oversettelse fra norsk til andre språk)

- http://no2014.uio.no (Norsk Ordbok 2014 - ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet)

- www.ordnett.no (Kunnskapsforlagets ordbøker)

Læreverk

- www.ndla.no (Digitale læremidler fra Nasjonal digital læringsarena)

- www.lokus.no (Digitale læremidler fra Aschehoug)

- www.gyldendal.no (Digitale læremidler fra Gyldendal)

- http://intertekst.portfolio.no (Læreverk i norsk)

Norsk

- www.sprakradet.no (Språkrådets nettsted med ulike ressurser. Direkte lenke til nynorsk minigrammatikk her.)

- www.norsksidene.no (Åpen norskressurs fra Globalskolen, Norsk Nettskole og Høgskolen i Volda)

- www.korrekturavdelingen.no (Ressurs for rettskriving)

Realfag

- http://kjemienstemmer.cappelendamm.no/ (Kjemiressurs fra Cappelen Damm)

- http://www.mn.uio.no/kjemi/tjenester/kunnskap/periodesystemet/ (Periodesystemet, UiO)

- http://mml.gyldendal.no/flytweb/default.ashx?folder=13272 (Aqua 2, Gyldendal)

- www.forskning.no (Nettavis om norsk og internasjonal forskning)

- www.geogebra.no (Dynamisk matematikkprogram. NB! YouTube-videoer på GeoGebraTube vil ikke være tilgjengelige.)

IT-fag

- www.mandalvs.no (Ressursside for informasjonsteknologi, Mandal VGS)

- www.w3schools.com (Utviklerside)

- www.gliffy.com (Tegneverktøy)

- www.draw.io (Tegneverktøy, NB! Ikke integrasjon med Google Drive)

Økonomiske fag

- www.proff.no (Dybdeinformasjon om norske bedrifter)

-

 

http://okonomistyring.portfolio.no (Digitale læremidler)

Annet

- www.sifo.no (Statens Institutt for Forbruksforskning)

- www.lovdata.no (Lovsamling)

Flere av sidene vil kunne oppleves som noe tregere å laste enn vanlig. Grunnen til dette er at de er integrert med Google, Facebook, reklamenettverk, osv. Når disse nettstedene blir sperret i brannmuren vår vil sidene fortsette å lete etter dem, og dette kan gjøre dem tregere enn normalt.

av Hårtveit, Gustav, publisert 18. november 2015 | Skriv ut siden