- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. inviterer herved alle avgangselever med foresatte til en hyggelig avslutningsmarkering ved skolen.

 Program for kvelden:

  • Velkommen ved rektor Thorkild O. Haus
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Markering av ulike elevprestasjoner gjennom skoleåret
  • Tale fra Russen ved russepresident Solveig Hodnemyr
  • Russetiden i bilder
  • "Beste elev", utdeling av klokke ved rektor
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Festtaler er assisterende fylkesutdanningssjef Åse Lill Kimestad
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Avslutning ved rektor

Tid og sted: 21/6-2017, kl. 19:00 i skolens elevkantine.

Informasjonen ligger også ute på skolens facebookside - https://www.facebook.com/venneslavgs

Kirsti Gravdahl

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 27. mai 2016 | Skriv ut siden