- Trivsel, kunnskap og mangfold

 

Gym

 

Videregående utdanning innebærer at det er mye nytt å sette seg inn i både for elever og foreldre/foresatte. Vennesla videregående skole ønsker å gi foreldre og foresatte tilstrekkelig og god informasjon om skolen og skolehverdagen.

På disse sidene har vi derfor samlet noe informasjon som vi antar vil være sentral. (se menyen til venstre)

 

 

 

Under finner du noen snareveier til aktuelle lenker:

NYE ITS LEARNING

 

OLKWEB (VVGS)

OLKWEB (OTEK)