- Trivsel, kunnskap og mangfold
MK Mediesem 2014 24

Det var en tydelig rørt Ragna Marie Tørdal som mottok Media Vennesla sin hederspris, under medieseminaret i Vennesla Kulturhus, fredag 31. januar. Utdeler av prisen, fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, framhevet i sin tale blant annet at Ragna har vært, og er, en pioner på nasjonalt nivå innen utvikling av digitale læringsressurser på nett.

Prisen Ragna mottok var et fotografi, tatt av husfotograf Tom Knudsen, og portretterer vår egen Anja Hansen i et ettertenksomt øyeblikk.

Kort fortalt startet Ragnas innsats innenfor digital læring med at hun og Thorkild Haus leverte en prosjektsøknad til Høycom, hvor målet var å etablere et miljø på Sørlandet for utvikling av digitale læringsressurser. E-læringsprosjektet, dannet grunnlaget for det som ble NDLA. Ragna var en drivkraft i oppstarten av NDLA. I kjølvannet av dette ble Dialekteksperten utviklet, som er et søkbart digitalt talemålsarkiv, og Europas største. Dialektxperten fikk den norske dataforeningens pris for beste e-læringsprodukt i 2006.

Hun var medlem av NDLAs norskredaksjonen i tre år. Videre ledet hun MIK-redaksjonen her ved skolen, og involverte her de fleste av medielærerne ved skolen. Verdt å nevne er også hennes bidrag i Nordit-samarbeidet, som er et nordisk nettbaset utviklingssamarbeid. Her har hun i mange år hatt det administrative ansvaret og vært prosjektets bærebjelke.

Hun sørget i sin tid for at skolen begynte å tilby MIK-faget, noe som gjorde at skolen fikk mediekompetanse og dermed var kvalifisert for å starte opp med medier og kommunikasjon. Hun bygde opp denne avdelingen til det det den er blitt i dag.

Til slutt i talen, la fylkesrådmannen vekt på at Ragna har en personlighet og omtanke som gjør at folk rundt henne blir glad i henne. Ettersom hun selv ikke søker oppmerksomhet var det absolutt på tide at det blir kastet litt ekstra glans over henne, og den betydningen hun har hatt for utvikling av digitale læringsressurser i norsk skole.

 Foto: Tom Knudsen

av Tekst : GH Foto: Tom Knudsen, publisert 3. februar 2014 | Skriv ut siden