- Trivsel, kunnskap og mangfold
Exchange2013

E-post
Her får du webbasert tilgang til din epost, kalender  og kontakter.
Dersom du har mulighet anbefaler vi at du benytter deg "tykk" Outlook.
Microsoft Outlook 2013 eller Outlook 2016 skal allerede være installert på din jobbpc.

Its

It's Learning
Få tilgang til It's learning.

 

Teletopiasms

Teletopia SMSCitrixnetscaler

Hjemmekontor
Denne løsningen er kun for ansatte som er aktivert for to-nivå pålogging - SMS til mobil.

 

 F5bigip

Ansattportal
Ansattportal for alle ansatte.
Portalen krever innlogging og vil gi tilgang til Intranett.

 

Teamviewer

Fjernhjelp
Last ned TeamViewer.

 

Andre tjenester:

Skolearena

SkoleArena

 

Olkweb

OLKWEB for Vennesla Videregående Skole

 

Olkweb

OLKWEB for Fagopplæring - Vest-Agder Skolen