- Trivsel, kunnskap og mangfold

Målet med prosjektet "Venneslabroa", er å øke gjennomføringen av videregående opplæring for elever i Vennesla kommune, og bidra til at færre ungdommer i Vennesla får behov for bistand fra NAV.

Prosjektet blir ledet av Sissel Berglien fra Vennesla videregående skole, og med lovnader om 2,9 millioner kroner fra staten over en 5-års periode er utsiktene til å lykkes gode.

Prosjektet ønsker å knytte til seg 3 prosjektmedarbeidere i 3 år med oppstart 1.august 2019. Det kan bli aktuelt å forlenge prosjektperioden. Prosjektmedarbeiderne vil være ansatt ved Vennesla vgs.Informasjon om Vennesla vgs finnes på skolens hjemmeside. www.vennesla.vgs.no

Du kan lese mer om stillingen her:http://www.vennesla.vgs.no/om-skolen/ledige-stillinger/

Venneslabrua

av Hårtveit, Gustav, publisert 14. mars 2019 | Skriv ut siden