- Trivsel, kunnskap og mangfold

Torsdag 23. april var det klart for årets "Russ og rus-arrangement". Som vanlig var det et rikholdig program for alle skolens avgangselever på VG2 og VG3.

Dagen startet med fellessamling i kantina, før de ulike klassene fordelte seg på fire ulike stasjoner. Fra Norsk Luftambulanse (NLA) stilte Terje Refsnes, og han klarte virkelig å engasjere elevene. Elevene hadde videre en økt om trafikksikkerhet og 0-visjonen ved Marit Olsen og Tonje Moen, noe som skulle være høyaktuelt nå i russetiden. Terje Grundetjern hadde en økt hvor rusmidler var temaet, og i tillegg var lensmannskontoret i Vennesla representert, og fortalte elevene om mulige konsekvenser av blant annet å kjøre i ruspåvirket tilstand.

 

 Dagens høydepunkt var nok for mange fellessamlinen på idrettsplassen med bilslippet. Her stilte en rekke aktører som ofte blir involvert ved alvorlige trafikkulykker. Vennelsa brannvesen og Norsk Luftambulanse var til stede. I tillegg stilte Nordic Crane med kranbil, noe de sponset selv. Bjarne Johannesen AS stilte også med det som i alle fall skulle bli et bilvrak.

Jon Ribe og Kari Mygland Michaelsen hadde hovedansvaret for dette svært vellykkede arrangementet. I tillegg var det veldig hyggelig å registrere at så magne lærere stilte opp under de ulike forelesningene. På flere av disse ble det registrert langt flere lærere enn det som var satt opp i programmet, og det var i stor kontrast til hvordan tilstanden på en del andre skoler Russ og rus-teamet hadde besøkt.

Vi ønsker derfor å rette en takk til alle som stilte opp for å gjøre dette arrangementet så fint, både ansatte ved skolen, russestyret og andre elever, samt ikke minst alle som stilte fra alle de ulike etatene og bedriftene for å gjøre dette til en så vellykket dag.

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 23. april 2015 | Skriv ut siden