- Trivsel, kunnskap og mangfold

For andre året på rad slo Vennesla vgs. til med både 2. og 3.plass i Den norske historiske forenings årlige forskerkonkurranse - "Min familie i historien". I tillegg oppnådde en av oppgavene "hederlig omtale".

Det er klasse 3STB som har arbeidet med forskning på egen familie dette skoleåret. Samtlige elever har levert inn sin forskningsrapport, som har vært et prosjektarbeid i historiefaget. I tillegg har også norskfaget vært involvert.

Ettersom dette dreier seg om kvalitativ forskning med vekt på kildegranskning har faglærer Sylvi Egelandsaa hentet inn ressurspersoner med spesialkompetanse på området fra UiA, jevnlig i løpet av prosjektet. Sammen med hennes egen undervisning og veilledning underveis har resultatet derfor blitt svært bra.

Holbergprisen

I tillegg til at samtlige oppgaver ble sendt inn til hitoriekonkurransen, har arbeidet også hatt Holbergprisen i skolen i fokus. Her ble opprinnelig seks elevarbeider plukket ut, og til slutt ble tre arbeider sendt inn. I Holberprisen blir tre bidrag nominert, og elevene nådde ikke helt opp her. Imidlertid har tilbakemeldignene skolen fikk, vært positive. De går ut på at flere av skolens bidrag var med i diskusjonen helt til det siste.

Elevene har jobbet hardt med dette prosjektet over lang tid, og var derfor svært fornøyde med plasserinene i konkurranse med over 600 andre bidrag. I praksis er det mange skoler som kun sender inn de beste bidragene, så det betyr at det reelle antallet deltakere kan være langt høyere.

Fra gullgraving i Alaska til dramatisk skipsforlis.

Elevenes temaer var svært ulike. Andreas Iveland skrev om forfedre som drev med gullgraving i Alaska, og farefull dykking "over there", og ble for dette belønnet med en sterk 2. plass. Bertine Dalhaug skrev om sin bestemor som opplevde tuberkolose som femåring, et emne som i liten grad har blitt dokumentert før - sett fra et barns ståsted. Nettopp denne vinklingen av oppgaven, samt at hun skriver i presens, gjør historien svært gripende og spennende. Disse momentene bidrog også sterkt til at hun fikk utmerkelsen "hederlig ommtale".

Espen Hoy valgte å skrive om sin tippolderfars karriere fra starten som førstereisgutt til han endte som skipper og deleier av et skip. I tillegg til at dette er spennende lesing, er Espens oppgave preget av svært god dokumentasjon. Han har tatt utgangspunkt i muntlig og skiftlig informasjon fra sin egen bestefar, men har så sjekket disse opplysningene i forhold til mange andre skriftlige kilder i ulike arkiver fra inn- og utland.

Summen mer enn delene

Noe av det mest interessante med prosjektet er at alle rapportene til sammen gir et et godt bilde av hvordan det har vært å leve i Vennesla og omegn gjennom de siste 150 årene. Elevene har sett på "de små historiene", og oppdaget at det finnes mange spennende historier i nær slekt som fortjener å bli skrevet om og tatt vare på. Skolen vil derfor gratulere elevene med det gode arbeidet de har lagt ned, både de tre som nådde opp i konkurransen, og de andre som fortalte sine viktige historier uten å nå helt til topps.

 Les mer om vinneroppgavene i Vennesla tidende:http://www.venneslatidende.no/nyheter/skriver-historie-og-gar-igjen-til-topps-1.1156434

 I kolonnen til høyre kan du også lese selve rappportene fra de tre elevene.

 MG 2236

 

 

 

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 26. mai 2014 | Skriv ut siden