- Trivsel, kunnskap og mangfold

Mandag 17. august fikk skolens ansatte besøk av den kjente sosialmedisineren Per Fugelli. Han holdt et inspirerende og gripende foredrag for de ansatte, fullt av anekdoter, betraktninger og en god dose lun humor.

Professoren i sosialmedisin ved UiO holdt det gående i nærmere to timer, bare avbrutt av en kort pause. Han trakk frem flere likheter mellom egen profesjon og det arbeidet vi som jobber i skolen driver med. På sett og vis er også vi i skolen sosialmedisinere. Vi lærere jobber i høyeste grad med å styrke elevenes trivsel og tilhørighet, noe som igjen vil påvirke deres psykiske og fysiske helse.

Et av hans hovedbudskap var at vi som mennesker bør slutte med å hele tiden strebe etter det perfekte - det uoppnåelige målet. Dette fører til misnøye, noe som også påvirker helsa i negativ retning. Fugelli vektla at mennesket skal være "godt nok", og være fornøyd med seg selv og andre dersom man gjør så godt man kan. Overført til skolehverdagen betydde ikke dette at vi skal slutte å kreve noe av elevene, tvert i mot, men at det ikke nødvendigvis er enerne som skal dyrkes og hylles. Å få alle elever til å være inkludert, sett og akseptert som den de er, og gjøre de til gangs mennesker som kan bidra i fellesskapet som best de kan ut i fra egne forutsetninger, mente han var veien å gå.

Før Per Fugeli forlot skolen, ble han overrakt et par hjemmestrikkede tøfler, av avd.leder Sissel Berglien, som takk for et flott foredrag. Vi takker så mye for et foredrag litt utenom det vanlige, filosofisk, men likevel matnyttig i vårt daglige virke med elever og ansatte.

 

Foto: Tom Knudsen

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 20. august 2015 | Skriv ut siden