- Trivsel, kunnskap og mangfold
1
4

Fisketur i Kvåsefjorden.

Vennesla vil i inneværende skoleår gå inn i et nytt prosjekt i regi av Erasmus+.

Prosjektet består av praksis i 3 uker ved Children`s center ( barnehjem ) i Praha.  Elevene får tildelt hver sitt stipend som skal dekke reise, forsikring, kost og losji.   

Målet med prosjektet er at flest mulig av elevene som velger programfaget helse- og oppvekstfag  vg2, fullfører og består utdanningsløpet sitt, og at deltakelse i prosjektet kan være et virkemiddel for å hindre frafall underveis i utdanningen, og kan  dermed føre til at flere elever fullfører videregående utdanning. 

Praksis på barnehjem

I tillegg til praksis på barnehjemmet 4 dager per uke, deltar elevene 1 dag per uke i den ordinære  undervisningen ved en helsefaglig videregående skole i Praha.  Under oppholdet bor elevene i leilighet og må selv ta ansvar for blant annet, matlaging, vaske klær og  i det tatt klare seg selv i henhold til de daglige gjøremålene. 

Det arrangeres utflukter, omvisninger og besøk, slik at elevene  skal blir kjent med tsjekkisk kultur, arbeidsliv og samfunn. Kompetansen som elevene tilegner seg er en integrert del av opplæringen her hjemme og er relevant i forhold til vurdering og dokumentasjon i programfaget. Elevene får utdelt Europass etter endt opphold.

Prosjektet administreres av et team på skolen, bestående av: Gro Tag, Finn Arne Reierson og Anne Løvik.

Vi har fått tildelt prosjektmidler slik at vi kan gi tilbud om praksisutplassering til 4 elever.  I år har vi mottatt 14 meget gode søknader angående praksisutplassering og er nå i gang med den «vanskelige» oppgaven: Hvem skal få dra til Praha våren 2015?

 

Tekst: Anne Løvik

Foto: Ingeborg Jahnsen

av Tekst: Anne Løvik, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden