- Trivsel, kunnskap og mangfold

Tilfeldigheter (eller god planlegging) gjorde at 3STB fikk sin siste fagdag i historie lagt til 16. mai. Værmeldingen tilsa ekskursjon, og ekskursjon ble det.

 

Målet for turen var Odderøya og en guidet rundtur på de militære anleggene på øya. Den har i hundrevis av år har vært Kristiansand bys fremste forsvar mot svensker, nazister og andre skumle europeere.

Turlos var Steinar Ose, leder i Odderøyas venner og tidligere kystartillerist. Han er lommekjent på øya og i dets mange forsvarsverk, og ledet vandringen gjennom norsk og sørlandsk forsvarshistorie med malmfull røst og sterk etos.

2018 05 16 12 35 23

Turen begynte på toppen av øya, i strålende maisol og med nydelig utsikt over innseilinga til byen. Fullt så god sikt var det ikke om morgenen den 9. april 1940, da tåke og kruttrøyk gjorde arbeidsforholdene vanskelige for artilleristene som skulle forsvare øya og byen.

Guide Ose gikk detaljert til verks og fortalte om de dramatiske morgen- og formiddagstimene da tyske marinefartøy i flere omganger prøvde å innta Kristiansand. Klassen fikk også en tur innom de mørke og klaustrofobiske haubitsgangene under kanonstillingene, et område som ikke er tilgjengelig for offentligheten – ennå (se NRK-innslag under).

Videre gikk turen til nyere historie og den kalde krigen. NATO-anlegget like ved toppen var i bruk av sjøforsvaret helt fram til årtusenskiftet, men har forfalt siden. Det er nå oppusset av Odderøyas venner, og 3STB fikk være med inn i operasjonsrommet dypt inne i anlegget. Flere spurte etter den røde knappen, men den fantes ikke.

Pausen ble lagt til den velkjente kafeen ("vaffelbua") på sørenden av øya. Som belønning for framifrå oppførsel og levende interesse, vanket det is og brus på ungdommen fra Vennesla.

Turen ble avsluttet på museet ved Østre brakke, der elevene fikk nærkontakt med ekte militært utstyr som har vært i bruk på øya.

Vi takker Steinar Ose og Odderøyas venner for velvillig omvisning og gjestfrihet!

– Tekst og bilder: Øyvind Lund Gilje, faglærer i historie 3STB

 

https://www.nrk.no/sorlandet/xl/kultur-og-militaerhistorie-forfaller-pa-odderoya-1.13330140

av Tekst og foto: Ø, publisert 24. mai 2018 | Skriv ut siden