- Trivsel, kunnskap og mangfold

Skolens elevrådsleder Christian Steen overrakte sjekken til en svært fornøyd Jorunn Sagen Olsen på skolen i dag. Jorunn, som representerer Frivilligsentralen kunne forsikre om at pengene vil bli brukt på en måte som kommer bygda til gode.

Elevrådet ved skolen valgte i år å samle inn penger til lokale formål i bygda, framfor å delta i Operasjon dagsverk. Skolens elever gikk fra dør til dør, i tillegg til å stå på stander ulike steder. Elevene hadde stander i Vennesla sentrum, Øvrebø, Mosby og Vikeland, for å nevne noen.

Elevrådsleder Christian er godt fornøyd med årets resultat, selv om de hadde drømt om 100 000 innsamlede kroner. Like viktig som pengebeløpet var det å få gitt ut informasjon til folk i bygda om hva Frivillisentralen holder på med. Ved hjelp av brosjyrer og samtaler ble også denne delen vellykket.

Elevrådslederen håper denne innsamlingen kan bli en tradisjon, og at man etter hvert vil kunne samle inn enda mere penger til dette viktige arbeidet.

Vennesla Frivilligsentral driver alt med mange ulike tiltak, men Jorunn Sagen Olsen lurte og på om elevene hadde forslag til nye aktiviteter sentralen kunne starte opp for ungdommene i bygda. Så dersom noen har forslag her er det bare å kontakte skolens elevråd som bringer forslagene videre.

Skolen ønsker å takke elevrådet, og alle andre som har vært med å samle inn dette store beløpet.

 

Komiteen har bestått av følgende elever:

Christian Steen Moen

Rikke A. Heistad

Camilla Aas Ravnevand

Christina Andersen

Kristoffer Lundeby Aas

Elevraad

av Hårtveit, Gustav, publisert 21. november 2016 | Skriv ut siden