- Trivsel, kunnskap og mangfold

Begge våre TIP vg1 klasser fulgte smeden Terje Granås tirsdag 30. april i forbindelse med den "kulturelle skolesekken". Litt gøy var det at det var vår Terje Granås som tok imot Smeden ved samme navn.

 "Smed for en dag" er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Alle elevene får smi sin egen gjenstand. For hundre år siden fantes det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. I dag er det kun et fåtall smeder i Norge. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Granås er også utdannet formingslærer fra Statens lærerhøgskole i forming (Blaker), og han har vært stipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt. Utstyret som brukes i dette DKS-opplegget er spesielt utviklet og tilpasset til formålet.

Alle våre elever smidde hver sin "ildrake" til å bruke i peisen, som de fikk med seg hjem etter endt undervisning. 

av Tekst og foto: Terje Granås , publisert 2. mai 2019 | Skriv ut siden