- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. var først ut i årets skolevalg, og det var en godt forberedt gjeng med dyktige ungdomspolitikere som kjempet om velgernes gunst - i form av skolens nærmere 500 elever. Teamene var forhåndsbestemt, og dreide seg om aktuelle saker som skole, skatt og ikke minst miljø!

Nytt av året var det at temaene skulle bestemmes på forhånd, for å få større fokus på ulikhetene mellom partiene. I tillegg skal debattene i år ledes av ungdomspolitikere, og ikke representatner fra skolene. Begge tiltakene virket å være vellykkede. Debatten ble ledet på en solid måte av Christoffer Myhra fra unge Høyre, og partiene holdt seg saklig til de aktuelle temaene som ble tatt opp.

På forhånd var det knyttet en del spenning til om den sterkt omstridte roll up-en fra unge Venstre hvor budskapet gikk på ønske om å liberalisere enkelte narkotiske stoffer (cannabis) under slagordet "legalize it". Denne glimret med sitt fravær, noe i hvert fall arrangøren ønsker å berømme unge Venstre for.

Som seg hør og bør under en politisk debatt var det stor politisk uenighet om det meste, kanskje bortsett fra når det gjelder miljø. Her var det om å gjøre for partiene å overbevise velgerne om at akurat de er det beste miljøpartiet. Her var selvsagt MDG på hjemmebane, og valgresultatene viser med all tydelighet hvem som kom best ut av miljødebaten.

Under diskusjonen om skole kom fritt skolevalg opp som et tema, men her kan det virke som SV var partiet som høstet mest applaus i salen, med sitt fokus på en skole hvor elevens behov er i fokus - i dette tilfellet i form av fravær av karakterer, eksamen og fraværsgrenser.

Skatt var et tema som engasjerte. Her kom skillelinjene mellom partiblokkene tydelig fram. Høyresidens fokuserte i hovedsak på individets frihet, mens venstresidenes vektla rettferdighet og kampen mot fattidom i Norge. Tross for store ulikheter i partienes standpunkter, falt politikerne i liten grad for fristelsen til å bli usaklige. Ufine Personangrep var heller ikke noe problem under debatten. All honnør til ni flinke ungdomspolitikere som var tøffe nok til å stille opp foran mer enn 400 skoleelever i Venneslahallen i dag. 

Og så resultatene.Valgresultat

Valgets vinner ble FrP med 22,9% av stemmene. På en solid andreplas fulgte MDG med 17,1% oppslutning, tett fulgt av SV med 15,7%. Videre fulgte AP med 13% av stemmen. Høyre oppnådde kun 6,5%, til tross for at mange av eelvene mente at partiet klarte seg svært bra i debatten. En klar tendens er også at sentrumspartiene kom relativt dårlig ut av av debatten, rent resultatmessig. Tross et ikke alt for oppløftende valg for Høyre og sentrumspartiene oppnådde alle en viss framgang fra tilsvarende valg i 2017. I sekkeposten "andre" kom Liberalistene best ut med 2% oppslutning. Piratpartiet måte nøye seg med 1,7%, men i likhet med en del andre småpartier som fikk 2-3 stemmer hver så deltok ikke disse partiene under debatten eller på valgtorget.

Foruten alle de dyktige politikerne som var med både i selve debatten og på partistandene, ønsker vi å takke elevene i 1STA for et solid bidrag under selve gjennomføringen av selve avstemningen. Og til slutt: Husk å bruke stemmeretten 9. september!

 

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 26. august 2019 | Skriv ut siden