- Trivsel, kunnskap og mangfold

Mandag 31.8-2015 kunne Vennesla vgs skilte med skolebesøk av selveste Trond Giske. Foruten å være en profilert politiker er han også leder av utdanningskomiteen på Stortinget, og han kom til skolen for blant annet å snakke om viktigheten av å fullføre videregående skole.

Trond Giske snakket for en temmelig fullsatt kantine om skolepolitikk, viktigheten av nok læreplasser, frafallsproblematikk og andre emner som utdanningskomiteen og skole-Norge forøvrig er opptatt av om dagen.

Ellers var Giske opptatt av at innsatsen med droppout må starte så tidlig som mulig, gjerne alt i barnehage og i barneskolen. Han mente at elever som dropper ut kan skilles ut svært tidlig, noen ganger allerede under innskrivingen til skolen, og at tiltakene derfor bør iverksettes før det er for sent.

Giske viste til at gjennomføringsgraden i videregående skole har vært svært jevn rundt 70-75% uavhengig av mengde tiltak som settes inn, at disse tiltakene må fortsette, men supleres av tiltak på et tidligere stadie i elevens opplæringsløp.

Hyggelig og fotogen

Etter en endt seanse med taler og spørsmål fra skolen elever, var Giske invitert til portrett-fotografering med Media Vennesla.  Klasse 2mka hadde rigget klar studio og fotografene Erica M. Støylen og Hans Kristian Frigstad loset den kjente politikeren trygt gjennom fotografering på både lys og mørk bakgrunn.

'Veldig spennende og litt annerledes å få fotografere et så kjent fjes." mente Hans Kristian, etter endt fotografering mens Erica syntes det hele gikk fint og at Giske var en både hyggelig og svært fotogen modell.

 Giske selv virket også godt fornøyd med elevenes innsats og ville veldig gjerne få bildene til sendt i etterkant. 

 

Foto: Erica M. Støylen/Hans Kristian Frigstad/Tom Knudsen

Tekst: Tom Knudsen/Gustav Hårtveit

 

 

av Media Vennesla, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden