- Trivsel, kunnskap og mangfold

Mandag ettermiddag fikk førsteårselevene ved Studie Vennesla, besøk av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.Hun hadde svært mye på hjertet, og kunne øse av sin omfattende livs- og yrkeserfaring

Teamet for kåseriet var "Mitt liv som mann". Dette henspeilte på at flere av hennes stillinger har hatt "mann" i navnet, slik som sysselmann og fylkesmann. I tillegg har hun i stor grad arbeidet innenfor mannsdominerte yrker, og har vært første kvinne i Norge i flere av disse yrkene.

Ann-Kristin hadde flere tips til om hva som skal til for å lykkes i arbeidslivet. Noe av det viktigste var å ikke være så redd for at man ikke kan alt. Hun kunne også fortelle at man ikke måtte fokusere så mye på de feil man gjør, men se framover. Man må tenke litt, "pytt-pytt", noe som forøvrig er hennes livsmotto.

Hun rettet en stor takk til de kvinnesaksforkjemperne som har gått i bresjen og "pløyet marken", slik at det var forholdsvis lett for henne å komme seg fram i yrkeslivet. Ann-Kristin hadde ikke merket så mye til motstand i yrkeslivet som følge av at hun er kvinne, men kunne vise til et eksempel tidligere i yrkeskarriæren hvor politiet i en kommune åpenbart ikke ønsket å innstille henne selv om hun var beste søker. Hun fikk likevel jobben, men merket en negativ holdning fra sin overordnede. Men hun valgte heller å riste dette av seg enn å dvele ved det, og forklarte dette med at hun ikke var en typisk "sinna feminist".

Etter rundt 35 minuttet med kåseri ble det tid til en runde med spørsmål. Avsluttningsvis vil vi takke Anne-Kristin Olsen for et svært inspirerend kåseri. Også her var hun en "foregangsmann", ettersom hun var først ut i dette tiltaket på "Studie Vennesla" hvor vi satser på å hente inn aktuelle samfunnsdebattanter og kunstnere for å gi elevene en ekstra inspirasjon i skolehverdagen.

 MG 0063

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden