- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla videregående skole opplever betydelig økning i søkertallene til Medier og kommunikasjon. På tross av markant nedgang i søkertallene nasjonalt.

I Vest-Agder ser man en liten nedgang i søkertallene på førsteåret i Medier og kommunikasjon på rundt tre prosent. Nasjonalt er nedgangen større. Nesten 400 færre søkerere gir en nedgang på over elleve prosent på landsbasis. Men Vennesla vgs. opplever over 18 prosents økning, fra 22 til 26 primærsøkere siste året. For de to siste årene sett under ett er økningen på hele 53% - en sterk kontrast til resten av landet hvor elevgrunnlaget stadig skrumper inn.

 – Jeg tror søkertallene i Vennesla er bra fordi folk har forstått hvor bra linjen er her. Her er det fokus på praksis og arbeid. I tillegg har vi veldig gode lærere, sier Vilde Karlsen (18). Hun går andreåret på Medier og kommunikasjon.

 – Mange tror at studiespesialiserende program er eneste vei til utdanning. Det er direkte feil, sier Karlsen. Hun er svært glad for å kunne velge universitet etter tre år på Medier og kommunikasjon.

Fornyelse og samarbeid

– Det er veldig motiverende for meg som lærer at flere og flere unge har lyst til å bli elever hos oss. De siste årene har vi brukt en del krefter på å fornye fagtilbudet på Vennesla vgs. Blant annet jobber vi nå med digital publisering i form av apper til nettbrett, forteller medielærer Jone Nikolai Nyborg (42). Han er stolt av tilbudet skolen kan gi elevene.

– Vi har stort fokus på produksjon i mediefagene. Gjennom samarbeid med bedrifter lokalt lager elever reelle produkter som brukes. Det gir god læring, forteller Nyborg. Skolen har tett samarbeid med mediebedrifter lokalt som Vennesla Tidende og Radio Loland, og produserer TV for Ungdommens Kulturmønstring og egen Youtube-kanal.

Medier globalt og lokalt

Avgangselevene ved Medier og kommunikasjon er nylig kommet hjem etter en uke i London. Der var de blant annet på skolebesøk hos London College of Communication, samt verdens eldste allmennkringkaster, BBC (British Broadcasting Corporation).

– Vi lever i en medieverden der store globale selskaper får mer og mer innflytelse hos oss lokalt. Blant annet gjennom Netflix, Facebook og Youtube. Det er flott at vi kan ta med oss elever ut på tur og oppleve at vi er en del av noe større, avslutter Jone Nikolai Nyborg. 

 

Bilde over: Medieelev Mathias Hagen fikk prøve seg som værmelder da han gjestet BBC i London torsdag 12. mars. Foto: Tom Knudsen

 Vilde Radio

Gode lærere er en av grunnene til at flere velger Medier og kommunikasjon på Vennesla vgs, mener Vilde Karlsen. Foto: Jone Nyborg

av Tekst:Jone Nyborg/Gustav Hårtveit Foto: Jone Nyborg, publisert 16. mars 2015 | Skriv ut siden