- Trivsel, kunnskap og mangfold

Utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon vil fortsatt være et av alternativene om du søker deg til Vennesla vgs i 2020. MK er et treårig studieløp som gir studiekompetanse, det vil si at du blir kvalifisert for videre studier på universiteter og høyskoler.

Dagny Rosenberg er rådgiver på skolen. Hun anbefaler MK for de som ønsker en praktisk og kreativ skolehverdag.

- Mediefag er for deg som er interessert i å jobbe med praktiske prosjekter innenfor lyd, bilde, grafisk design, film og digitale medier. Du er nysgjerrig på ny teknologi og framtida, og kan tenke deg en skolehverdag der ideutvikling og kreativitet er i fokus, sier Rosenberg.Foto 1

Medier og kommuikasjon er et studieforberedende utdanningsprogram, som er bygget opp på samme måte som idrettsfag og musikk. Det vil si at fellesfag fra ordinær studiespesialisering ligger inne, mens det er gjort plass til flere timer i uken med programfag i media.

Mediefagene har helt ferske læreplaner, tilpasset en moderne mediehverdag. De er praktiske, elevene jobber i større grad med å tilegne seg ferdigheter enn å lese seg til kunnskaper. Det er stort fokus på digitale ferdigheter, som er etterspurt hos arbeidssøkere i alle bransjer. I tillegg lærer elevene å jobbe kildekritisk, noe som er nyttig i en uoversiktelig mediehverdag.

- Samtidig vil du etter tre år få generell studiekompetanse og har dermed mulighet til å søke på flere spennende studier etter videregående, sier rådgiver Dagny Rosenberg.

Elevene på Medier og kommunikasjon skaffer seg studiekompetanse med litt færre rene lesefag enn de som velger ordinær studiespesialisering, timeplanen har en større variasjon mellom teoretiske og praktiske fag. Dette gjør at utdanningsprogrammet kan være et godt alternativ for de som tenker at yrkesfag blir for yrkesrettet, men fortsatt ønsker en praktisk skolehverdag.

Elever på Medier og kommunikasjon kan også velge programfag som ikke er mediefag, som breddeidrett, biologi eller teknologi og forskning.

I løpet av årene vi har tilbudt MK har om lag 350 Vennesla-elever skaffet seg studiekompetanse på denne måten. Flere er i jobb i NRK, Fædrelandsvennen og TV2, andre har valgt seg andre bransjer og bruker mediekompetansen sin der. Etter å ha tenkt seg om har fylket bestemt at medielinjen på Vennesla vgs består, og vi er glade for at vi kan tilby dette også til de som skal søke seg inn på videregående skoler neste år.

 

Les mer om utdanningsprogrammet her

Tekst av Egil Steinsland

Bildetekster:

Foto 1: Dagny Rosenberg FOTO: Tom Knudsen

Foto 2: Mediaelever Julie Lykseth og Mads Høyåsen, 3MEA

av Tekst: Egil Steinsland, publisert 19. september 2019 | Skriv ut siden