- Trivsel, kunnskap og mangfold

Til sammen seks av bidragsyterne til årets historiehefte - "Vennesla i endring - oppvekst og arbeidsliv" møtte opp på skolen i dag for å feire denne utgivelsen -den tredje i alt.

Fredag 9. desember var det en markering i forbindelse med lanseringen av årets historiehefte. Som tidligere år har vi samlet noen av de beste og mest spennende historieprosjektene i en bok. I alt ti ulike elever har bidratt til denne boken. Elevene er i gang med studier, jobber og militærtjeneste. Likevel klarte hele seks elever å møte til markeringen, og de ble feieret med brus og kake.

I tillegg til elevene stilte historielærerne, Sylvi Egelandsaa, Hallvor Brunstad og David Hogstad. Rektor Thorkild Haus kastet også glans over markeringen. Til stede var også Christopher fra Vennesla Tidende, så et oppslag vil nok og komme fra den kanten.

Teamet for årets historiehefte er "Vennesla i endring - oppvekst og arbeidsliv". Mange av historiene vi har plukket ut handler derfor om hvordan det har vært å vokse opp i Vennesla. Arbeidslivet i Vennesal er også godt dekket. Historien om Willys kolonial er ført i pennen av Siren Lunden. Du kan også lese om gårdsdriften av Skarpengland gård gjennom magne tiår. Utviklingen av Moseidmoen som boligområde er beskrevet grundig av Anna Halvorsen og Maria Langeland

Penger til frivillighetssentralen.
Årets hefte er på nærmere 200 sider og vil koste kun 100 kroner. Elever ved Service og samferdsel vil selge heftet torsdag 15 DES. Skolen har i år bestemt at 50 kroner av hvert hefte skal tilfalle frivillighetssentralen i Vennesla. Så vi håper folk i kommunen tar godt imot selgerne når de kommer rundt.

 Boekene – Kopi

av Hårtveit, Gustav, publisert 9. desember 2016 | Skriv ut siden