- Trivsel, kunnskap og mangfold

På grunn av feilførte regninger, viser det seg at kantina allerede har brukt opp hele lønningsbudsjettet i løpet av mars. Som en følge av dette stenges kantina med umiddelbar virkning for skoleåret. Imidlertid har rektor innvilget en ekstra åpningsdag, ettersom mange elever nok ikke har fått med seg nyheten som først ble kjent 31. mars på ettermiddagen. Tirsdag, 1. april, blir altså årets siste åpningsdag i kantina.

I følge forskrift til kantinedrift i videregående skole, som er regulert av skattelovens §11, punkt a, er det ulovlig å drive kantinedrift som går i minus. Det oppfattes som sponsing av ansatte, og medfører at lærerne på skolen vil bli fordelsbeskattet. Selv om skattebeløpet på hver enkelt ansatte blir så lite som 79 kroner, er det i følge skolens tillitsvalgte helt utenkelig å inngå på noe slikt.

Anette Lunde, tillitsvalgt for utdanningsforbundet, har forståelse for at mange ønsker å forlenge åpningstidene for kantina, men mener at saken er av prinsipiell betydning, og at svaret derfor må bli nei. Avdelingsleder Finn Arne Reiersson uttaler at han gjerne skulle sett at kantinen hadde åpent, men at en stenging også kan være en fordel, ettersom strandsesongen stadig kommer nærmere.

Gode tilbud etter lunch

Kantinedamene som vi har snakket med lover mange gode tilbud på sluttenav skoledagen. Vi selger til full pris så lenge som mulig, men etter lunch blir det knallpriser, lover Lisa Haugstøyl - en av kantinedamene. "Varene må jo selges ut i morgen, så her er det førstemann til mølla", sier den alltid like blide Norda Henriette Johansen i kantina.

 Lær å smøre nistepakke

 Som en ekstra service til skolens elever, har Janne Nesland funnet denne videoen, som viser  hvordan man selv, eventuelt foresatte, lager nistepakke på en rask og effektiv måte. "På denne måten håper vi at overgangen ikke blir så altfor stor", sier Janne, som er kantinebestyrer.