- Trivsel, kunnskap og mangfold

Om få år kan byggfag ved Vennesla vgs være en realitet. Det er satt i gang en prosess for å få byggfag som tilbud ved Vennesla vgs. Fylkeskommunen vil utrede saken, som deretter vil bli behandlet i fellesnemda for det nye Agderfylket

Vennesla er kjent som ei håndverksbygd med mye dyktige håndverkere, og alt skulle tilsi at et slikt tilbud i bygda vil bli populært blant ungdommen i kommunen.

Byggfag tilbys allerede i Kristiansand, og planlegges også i Søgne. Men ettersom byggfag er et område i vekst, vil det trolig være plass til tilbudet ved flere skoler. Og med kortere reisevei til utdanningen, er det sannsynlig at flere elever i vennesla vil velge byggfag som sitt yrkesvalg.

Selv om ingenting ennå er avgjordt kan det se ut til å være gode muligheter for at dette tilbudet blir en realitet ved skolen allerede om et par år.

 Byggfag

av Hårtveit, Gustav, publisert 24. mai 2019 | Skriv ut siden