- Trivsel, kunnskap og mangfold

Historieprosjektet til Jonas Tveit Hinna i 3STB ble tidligere i vår filmet på oppdrag fra NDLA. Filmteamet i Terra Nova skulle lage en film om historieforskning til bruk i NDLA sitt historiefag, og fattet fort interesse for Jonas sitt prosjekt om arbeidsforhold- og de to industrielle revolusjonene som Høie Fabrikker har gått gjennom. Resultatet av arbeidet kan dere se i videoen under.

Filmen er en dokumenasjon av deler av Jonas sitt arbeid med historieprosjektet sitt. Sammen med resten av klassen sin blir arbeidene sendt inn til HIFO sin årlige historiekonkurranse. Her har Vennesla vgs. gode tradisjoner, og i år er kanskje Jonas sitt bidrag et av flere som forhåpentligvis kan oppnå en premie i konkuransen med over 600 andre bidrag.

Filmen vil være interessant for flere enn de som driver med historie, ettersom arbeidsmetodene og den praktiske vinklingen prosjektet har, kan være nyttig på de fleste fagområder.

 

 

Vennesla vgs ønsker å takke NDLA, Terra Nova, Høie Fabrikker, Karsten Korbøl i Hifo, Torridal- og Vennesla historielag, involverte lærere, og alle de andre som har bidratt i dette prosjektet.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden