- Trivsel, kunnskap og mangfold

Elevene i teknologi- og forskningsfag lager for tiden en flåte bestående av tomflasker. Målet er at lærer Tomas Ruenes skal holde seg flytende på flåten ved hjelp av oppdrift fra de tomme flaskene - det er i hvert fall det han håper på!

Eksperimentet er en del av det nye TOF-faget ved Vennesla vgs, og her skal faglærer Thomas bokstavelig kaste seg på flaskene og håpe at farkosten flyter. Forhåpentligvis har elevene foretatt tilstrekkelig nøyaktige beregninger, slik at den godeste Ruenes slipper å be til høyere makter om å slippe en kjølig svømmetur i Venneslafjorden torsdag.

Allerede i morgen vet får vi vite hvordan det hele ender. Fortsettelse følger!

av Hårtveit, Gustav, publisert 28. august 2019 | Skriv ut siden