På Vennesla videregående skole er det slutt på at første og andre-klassingene på studiespesialisering får fri fordi læreren er sensor eller fordi noen andre skal ha eksamen - eller rett og slett fordi året snart er over.

Lærer Thomas Ruenes forsøker å forklare Tordis Drivenes noe med bil-roboten.

Forskningsbasert skole

– Vi ønsker å bli en stadig mer forskningsbasert skole. Vi passer på at alle elever får timer nok i alle fag, men vi har funnet plass til ei forskningsuke nå i midten av juni, sier avdelingsleder Gustav Haartveit, som er stolt over at hans skole er først ut i Vest-Agder med å avslutte året slik.

Uka har tre formål:

  • Skoleåret skal utnyttes til å gi elevene mest mulig kunnskap.
  • Elevene lærer forskningsmetoder og tankegang som forbereder dem til høyere utdanning
  • Forksning er viktig for å utvikle både skolen, kompetansen på skolen og skolens plass i lokalmiljøet.

– Førsteklassinger som har søkt mot realfag og andreklassinger som jobber med realfag, har fått forskningsoppgaver innen sitt felt. De velger selv tema ut fra ei liste, sier Haartveit.

Turid Tveit har lang erfaring som lærer på Vennesla videregående skole og hun synes den nye forskeruka er spennende. Her sjekker hun at vannprøvene analyseres riktig. Fra venstre: Ariana Samadi, Jenny Rislaa, Maren Quarstein og Benjamin Rike.
Uleberg, Odd Inge

Det er temaer som plast i vann, analyse søppel langs ei strand, måle hvor mye plast som spres etter en fotballkamp og så videre.

På samfunnsfag jobber elevene med samfunnspørsmål. Årets tema der ble å finne kvaliteter i Vennesla og promotore dem ut mot reiseliv og turisme.

Finne egne svar

– Det er viktig at elevene får mulighet til å finne svar på ting de selv lurer på. Av og til er det bedre enn at en lærer svarer på spørsmål ingen av dem har stilt, sier Haartveit.

Det hjelper på motivasjonen at beste forskergruppe vil vinne en kveld med gratis pizza og drikke på lokal restaurant.

– Det er kjempegøy. Jeg kunne ikke programmere før - men nå kan jeg litt. Og programmering skal inn som en del av matte-faget. Veldig morsom uke, sier Amallie Bjørkkjær.

Sammen med Ingvild Wegge og Aleksander Eiken programmerer hun Ardvino-roboter. Det er en slags bil. Målet er å kjøre litt fram og tilbake, snu, svinge og stoppe.Lærer Kristine Lohne følger med og gir tips. Hun sier den første forksningsuka lover godt. Dette vil skolen fortsette med. Elevene trives, tiden utnyttes til noe fornuftig og utbyttet er bra. Lærere ved skolen har brukt vinteren til å forberede forskningsuka.

Foto: Grei jobb å måle badevannet i Drivenesvannet. Her er det Jenny Quarstein og Ariana Samari som henter vannprøver (foto: privat)

Forskningslinje?

– På sikt håper vi å opprette ei forskningslinje. Dessuten er drømmen at Vennesla vidergående skal bli første skole i landet som vinner Holberg-prisen tre ganger, sier Haartveit.

På kjemirommet går det i reagensrør, pipetter og måleinstrumenter.

– Siste sommerukene har jo hatt en tendens til på bli vel ineffektive. Veldig fint å få bruke de siste dagene før ferien til å forske og drive fornuftig, sier lærer Turid Tveit, som kom til skolen da den var ny i 1980.

Elevene har tatt vannprøver av en rekke badeplasser i Vennesla. Nå analyserer resultatene. Er vannet surt, inneholder det mye tungmetaller og så videre.

– Sagevann var varmest med 27,5 grader, mens Leifstranda i elva bare hadde 18,2 grader da vi var der, sier Jenny Rislaa.