- Trivsel, kunnskap og mangfold

Etter møter mellom skolens ledelse ved rektor, og helsetjenesten i Vennesla, er man kommet til enighet om praktisering av utskriving av legeattest ved sykdom.

Anngående 10%-fraværsgrense og legeattest:

En elev kan ikke forvente å bli tatt inn til legekonsultasjon hvis eleven ikke har fått varsel om fare for ikke å få vurdering i ett eller flere fag grunnet høyt fravær, og sykdommen ikke antas å kreve behandling.

av Hårtveit, Gustav, publisert 7. september 2016 | Skriv ut siden