- Trivsel, kunnskap og mangfold
06

1mk benyttet oppstarten av skoleåret til å dra på fotosafari på Østre Randøya. Dette har de seneste årene blitt en fast tradisjon. Turen hadde også i år et stort utbytte, både faglig og sosialt.

Foto stod i fokus innenfor det faglige. Her var også John Deweys kjente pedagogiske uttrykk

«learning by doing» sentral i tilnærmingen. Elevene viste stor entusiasme med å lytte til instrukser og

prøvde ut både lukkeren og blenderen i praksis. De fotograferte både natur- og portrettbilder.

Den sosiale biten gikk av seg selv. På programmet stod grilling, bading, omvisning i fjellanlegget,

utforsking av øya og overnatting på hytte.12

- Det var skikkelig moro å være på klassetur sammen med elevene. De har allerede blitt en

godt sammensveiset gjeng. Dette lover meget godt for resten av skoleåret, sier kontaktlærer

Dagny Rosenberg med et smil.

Det er ønskelig å rette en stor takk til Geirulv Stoveland for tilretteleggingen av turen.

Les mer om Østre Randøya her.

LENKE: [http://www.midt-agderfriluft.no/Wiki.jsp?page=%C3%98stre+Rand%C3%B8ya

Tekst og foto: Dagny Rosenberg & Thomas Nupen / Media Vennesla