- Trivsel, kunnskap og mangfold

De var stinn brakke under "åpen skole" ved Vennesla videregående skole, onsdag 28. januar. Svært mange 9. klassinger, og noen fra 10. klasse, med og uten foresatte, fikk informasjon om de ulike utdanningsprogrammene som skolen tilbyr.

Foruten god og kyndig informasjon, kunne skolen by på en hyggelig kafe med både drikke og noe å bite i til de fremmøtte.De fleste utdanningsprogrammene stilte med en blanding av elever og lærere, i tillegg til at folk fra administrasjonen og rådgivere gav informasjon i vrimlearealet.

Faglige smakebiter

På elektrofag viste elever ulike ting som de jobber med til vanlig, og demonstrerte for eksempel prinsippene bak en strømkrets.Elevene fikk også se lodding av små kretskort. IMG 2445 1

De som var interesserte i mer tekniske fag, kunne avlegge besøk hos TIP, hvor elever og foresatte fikk en omvisning i verkstedene, stiftet nærmere bekjenskap med den etterhvert avanserte maskinparken som finnes der inne, og i tillegg fikk de både informasjon og svar på de spørsmålene de måtte lure på.

På service og samferdsel ble det servert fyldig informasjon av to grupper. Først fortalte elever fra 2SSA om service og samferdsel, før elever ved transportfag gav informasjon om deres programområde, og hva man velger på VG1 for å kunne velge transport andreåret. Her var flere av opplæringskontorene også til stede.

Mekaniske pasienter

På helse- og oppvekstfag kunne to svært blide damer informere om yrkesmulighetene som deres utdanningsprogram kvalifiserer for, og her kunne de vise fram livaktige "pasienter" i form av mekaniske dukker som elevene arbeider med som et ledd i undervisningen.

Det er uklart hvor mange elever og foresatte som var innom i løpet av kvelden, men basert på antall brus som gikk med å det ha vært flere hundre. Vennesla vgs. håper alle ungdomsskoleelevene fikk svar på sine spørsmål, og på den måten ble litt klokere når det gjelder videre utdanningsvalg. Som en forholdsvis liten skole har vi muligheten til å se den enkelte elev, noe vi håper dere opplevde også under besøket hos oss ved "åpen skole"

Elevmedvirkning

Vennesla vgs. ønsker å gi en stor takk til alle elevene som bemannet de ulike stasjonene. Uten deres innsats hadde ikke denne kvelden blitt det samme. Det var tydelig at ungdomskoleelevene satte pris på kontakten, og dette var på alle måter et eksempel på elevmedvirkning i praksis. Som en symbolsk takk for innsatsen, fikk hver av elevene et gavekort i kantina på 150,- kroner, noe som må sies å være vel fortjent.

av Hårtveit, Gustav, publisert 28. januar 2015 | Skriv ut siden