- Trivsel, kunnskap og mangfold

Let's Go. Prosjekt til fordypning i Praha, skoleåret 2016/ 2017 og 2017/ 2018.

Prosjektet gir mulighet til stipend for 6 elever fra vg2 helseservice og helsefagarbeider som ønsker å ha praksis på barnehjemmet Children' Center i Praha. En dag hver uke, skal elevene delta i undervisningen ved The Nursing secondary school i Praha. Det er også lærere fra denne skolen som vil veilede våre elever i praksis på barnehjemmet.
Stipendet dekker reise og opphold i 3 uker i Praha.  Etter fullført praksis og opphold, får elevene utstedt Europass.

Praha2

 

av Tekst og foto: Helse Vennesla, publisert 6. mai 2016 | Skriv ut siden