- Trivsel, kunnskap og mangfold

Det var 1MKB vant årets første "ryddigste-klasserom-konkurranse", med APO og TIP-klasser på de neste plassene.

Gjengen i 1MKB, ledet av gjengleder Thomas Nupen, tok imot nyheten om pizza med stor jubel. Fire av renholderne, anført av Bjør Egil Guthormsen, utgjorde juryen, og kunne selv overbringe det glade budskap.

Konkurransen er et ledd i et arbeid med å få elevene til å ta mer ansvar for å holde det rent og ryddig rundt seg, noe som også medfører spart tid med renholdet. Hver måned vil en ny vinner bli kåret, og håpet er at et slikt tiltak, kan medføre et mer positivt syn på det å rydde etter seg for elevenes del.

Renholderne kan melde om svært ryddige klasserom i siste delen av august, og derfor er det nok mange som hadde håpt at nettopp de skulle stikke av med seieren. Trøsten får være at det bare er en måned til neste gang en vinner kåres, og ettersom det er en lengre periode nå, så vil vinnersjansen være desto større for de som klarer å være disiplinerte og holde fokus på et ryddig klasserom hele perioden. Det må sies at fram til fredagen ledet en annen klasse, men de rotet seg bokstavelig talt bort fra pizza siste dagen.

Vi minner her om kriteriene for å vinne konkurransen.

  • Pultflaten er ren (uten bøker og utstyr)
  • Pulter og stoler står der de skal når elevene forlater rommet.
  • Gulvet er fritt for sekker, bagger og lignende.
  • Søppel og papir legges i såppelbøtte etter hver time.

av Hårtveit, Gustav, publisert 1. september 2014 | Skriv ut siden