- Trivsel, kunnskap og mangfold

Vennesla vgs. inviterer herved alle avgangselever med foresatte til en hyggelig avslutningsmarkering ved skolen.

 Program for kvelden:

  • Velkommen ved rektor Thorkild O. Haus
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Markering av ulike elevprestasjoner gjennom skoleåret
  • Tale fra Russen ved russepresident Julianne Finsland
  • Russetiden i bilder
  • "Beste elev", utdeling av klokke ved rektor
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Festtaler er ordfører i Vennesla kommune, Nils Olav Larsen
  • Sang ved Bjøro Hildebrandt
  • Avslutning ved rektor

Tid og sted: 20/6-2018, kl. 19:00 i skolens elevkantine.

Informasjonen ligger også ute på skolens facebookside - https://www.facebook.com/venneslavgs

av Hårtveit, Gustav, publisert 13. juni 2018 | Skriv ut siden