- Trivsel, kunnskap og mangfold

Alle skolens elever var samlet i Venneslahallen og overvar skoledebatten. Jone Nyborg fungerte som debattleder, og mente det ble en ryddig debatt hvor elevene med få unntak klarte å skille sak og person.

Etter opptelling av stemmene ved skolevalget, fikk Arbeiderpartiet størst oppslutning med 26,3%. Nest største parti ved skolen blei FrP, som fikk 23,7% oppslutning. Ellers var det kun SV og Miljøpartiet de grønne som endte med over 10% oppslutning.

SEIER TIL VENSTRESIDA
Ingen av de etablerte politiske blokkene fikk rent flertall, dersom vi legger disse valgresultatene til grunn. Men ettersom AP, SV og Rødt til sammen fikk 45% av stemmene, er det naturlig å utnevne disse partiene som valgets vinnere.

Til sammenligning fikk dagens regjering (H og FrP) sammen med sine nærmeste støttepartier (V og KrF) en samlet oppslutning på 35%.

Takk til alle ungdomspolitikerne som stilte opp, samt alle som var med og rigget til i Venneslahallen. Takk og til klasse 1STA og samfunnsfaglærer Jon Dybvik, som styrte avstemmingen med sikker hånd.

Bilde VALG

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 29. august 2017 | Skriv ut siden