- Trivsel, kunnskap og mangfold

De mer enn 100 tilhørerne, fordelt på to foredrag, fikk høre "Amal Adens" sterke historie. Hennes hverdag fram til 13-års alderen, bestod i å finne verdisaker på døde personer, og gi disse til kriminelle ledere i bytte mot vann og litt ris. Da hun ble 13 år fikk hun beskjed om at slektninger i Norge ønsket å få henne til Norge. Etter å ha blitt smuglet ulovlig til Norge, viste det seg at slektningene ikke var slektninger, men noen som ønsket å bruke henne som hushjelp. Hun endte derfor raskt i barnevernet, hvor hun ble vurdert som så traumatisert og vanskelig at hun som 13-åring fikk sin egen leilighet hvor hun skulle bo for seg selv.

Det norske systemet var flinke med materielle goder, men nærhet og omsorg som hun trengte, var det langt mindre av. Skolegang fikk hun heller ikke, og hun har ikke på noe tidspunkt gått på skole. Hun kunne fortelle at hun vanket i et rusmiljø en stund, noe hun karakteriserer som et mye vanskeligere liv enn det hun hadde i Somalia. Som 15-åring bestemte hun seg for å bryte med dette destruktive miljøet, og heller lære å skrive. hun tilbrakte derfor dagene på et bibliotek - eneste stedet hun ble møtt med omsorg.

Hun forteller videre at hun i en lengre periode gikk rund på butikker og fant varer som hun kom i kassa med, ikke for å kjøpe, men for å spørre hva slags vare det var, for på den måten å lære språket. Etter 14-dagers tid ble hun som regel kastet ut, og gikk derfor videre til neste butikk.

Elevene fikk høre om ei tøff dame, som har hatt et tøft liv, men likevel klart å stå for det hun tror på, og blitt sterk tross utrolige prøvelser og mye motgang. Elevene opplevde en frittalende person, noe som har ført til at hun i dag lever med politibeskyttelse. Hun er ikke redd for å kritisere sider ved hennes egen kultur, noe som fører til mye aggresjon fra de som forsvarer den kulturen hun kritiserer.

Avslutningsvis oppfordret hun elevene til å bry seg om hverandre, og være opptatt av hvordan andre har det i eget miljø og familie.

Jeg vil på vegne av skolen takke for et engasjernede og svært utbytterikt foredrag, og vi håper hun får får prøvd ut et par av rettene i kokeboken hun fikk med seg som et minne fra besøket.

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 5. november 2014 | Skriv ut siden