- Trivsel, kunnskap og mangfold

Årets OD går til seksualopplysning i ulike land i Sør-Amerika. Brasil, Argentina og Peru er blant landene som får nyte godt av denne aksjonen.

Lederne for OD-komiteen, Vilde Karlsen og Christian Steenmoen forteller at seksualopplysning i Latin-Amerika er nesten ikke-eksisterende. Dette er i stor grad tabu, og ikke noe foreldre eller lærere forteller særlig mye om. OD ønsker derfor å bruke pengene på skolering av lokale ungdomsledere som kan lære opp ungdom, og også utdanne nye ungdomsledere. Informasjon om bruk av prevensjon og seksuelle sykdommer er noe av det ungdommen skal informeres om.

Skolens OD-komite er ikke helt fornøyd med størrelsen på det minnsamlede beløpet. Men turer og utplasseringer førte til at det ble færre enn vanlig som deltok. I tillegg får de elevene som ikke deltar et eget opplegg, og dette er etter hvert blitt en ganske stor gruppe.

Vilde og Christian opplyser også at det er et fåtall av elevene som får seg jobber utenfor hjemmet på OD-dagen. Elevene ønsker derfor å bidra til mer medieoppmerksomhet rundt denne dagen til neste år, ved å videreformidle den kunnskapen de nå siter på til skolens elevråd. - Bedriftene i vennesla må få vite mer om hva OD er for noe, sier Vilde.

Mer enn 96.000 er likevel en god sum penger, som forhåpentligvis kan bidra til noe positivt for de ungdommene som er målgruppen for årets aksjon. Det er ingen tvil om at skolens OD-komite har gjort en god jobb her, og også fått med seg erfaringer som kan danne grunnlag for et enda bedre resultat for kommende skoleår.

  MG 2491 1

Årets OD-komite: Christian Steenmoen og Vilde Karlsen (Ikke til stede da bildet ble tatt: Susanne Eide

 

av Hårtveit, Gustav, publisert 4. desember 2015 | Skriv ut siden