- Trivsel, kunnskap og mangfold

Veien til dropout kan være kort når du ber med lua i hånda, men får nei til lærlingplass. På Hunsøya i Vennesla har de gjort noe med det.

VENNESLA: - Veldig glad, sier 51 år gamle Hac Phi Huynh. Forrige uke bygde han om et stort gir og besto fagprøven som industrimekaniker.

Tommy Slovik (21) bygde en hydraulikk-spinner og Kim Andre Makitalo (19) mekket en stor vinsj. De besto også.Ingen av dem hadde fått lærlingplass, men de fikk for et drøyt år siden tilbud om å begynne på verkstedet som Vennesla videregående skole har etablert i den såkalte «nieren» på Hunsfos. NOV, MH Wirth og lokale bedrifter har stilt med utstyr til mange hundre tusen kroner.

 

Hac Phi Huynh (51), Kim André Makitalo (19) og Tommy Slovik (21) takker lærerne for fagbrev. De står i sort til høyre. De er fra venstre: Asle Kjetså, Terje Granås og Arild Omdal.
Ungdomsrett:

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.

Du må normalt bruke retten i løpet av en sammenhengende periode på fem år når hele opplæringen skjer i skole, og innen seks år når hele eller deler av opplæringen skjer i lærebedrift

Voksenrett:

Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende i Norge eller et annet land, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til videregående opplæring. Det er et vilkår at du oppholder deg lovlig i Norge

De kommer inn med lav selvtillit siden de ikke har fått lærlingplass, men vi får dem i gang.

Siden 2013 har 21 ungdommer som møtte veggen da de søkte lærlingplass, fått fagbrev ved å gå her.

- Vi har fått til et godt arbeidsmiljø. Det er moro å se hvordan ungdommene vokser. De kommer inn med lav selvtillit siden de ikke har fått lærlingplass, men vi får dem i gang. Vi forsøker å skape et mest mulig realistisk verkstedmiljø, sier Arild Omdal.
Hac Phi Huynh viser giret som han snudde retningen på til fagprøven.Kanskje er der derfor halve flokken er ute og røyker når vi kommer for å treffe dem.

Pionerer

Omdal er den av lærerne som kan mekanikk også. Asle Kjetså kan hydraulikk, mens Terje Granås har det pedagogiske ansvaret og kan mye om sveising.Regjeringen vil tvinge bedriftene til å ta inn flere lærlinger

Vennesla videregående skole og Mandal videregående skole er pioner-skolene i Vest-Agder med «læretid i skole» for de som ikke fikk vanlig læreplass. Siden starten i 2013 har 55 personer fått fagutdanning via denne metoden i Vest-Agder.

Kim André Makitalo viser vinsjen som han fikset til fagprøven.

I Kristiansand er Tangen videregående og Kvadraturen videregående også i gang med «læretid i skole» i ulike fag. De startet opp i fjor og fagopplæringen foregår i leide lokaler i Reinhardt-bygget.

 

Utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune, Arly Hauge, forteller at fylkeskommunen vil konsentrere virksomheten for å skape tyngre kompetansemiljøer. I fremtiden blir det ett opplæringssenter i Mandal-regionen og ett i Kristiansand-regionen.

Vennesla håper de ikke taper i kampen mot Kristiansand.

Tommy Slovik viser hydraulikkspinneren som han fikk sving på til fagprøven.

- Vi har tilbud om å leie 2500 kvadratmeter til her i næringsparken på Hunsøya. Vi kan tilby utdanning både til de som ikke har fått læreplass, til personer som skal kvalifiseres via NAV og til flyktninger og andre som trenger opplæring, sier leder for Vennesla videregående skoles spesialtilbud på Hunsøya, Oddbjørn Osmundsen.

- Vi skal evaluere grundig. Vi må både se på om vi skal leie eller eie lokaler og på hvor tilbudet bør plasseres. Vennesla er slett ikke ute av bildet. Politikerne vil få vårt råd i løpet av skoleåret, sier Arly Hauge.

Tøffere tider

Fagopplæringssjef i Vest-Agder fylkeskommune Kai Tore Flottorp tror behovet for «læretid i skole» vil øke fremover, i takt med utfordringene i næringslivet.

- Vi startet ulike bilfag i Kristiansand i fjor. Nytt i år er elektro. Det er flere og flere fag hvor det er vanskelig å få nok lærlingplasser, sier han.

Guttene med ferskt fagbrev i Vennesla er nå på jakt etter jobb. De har ikke lyst til å flytte, men kanskje må de.

- På Møre er det ledige jobber for sveisere og industrimekanikere i verftsindustrien. Vær villig til å flytte på dere. Dere må komme i gang, råder lærer Arild Omdal.

 

av Odd Inge Uleberg (Fædrelandsvennen), publisert 7. september 2016 | Skriv ut siden